Byggnadsplåtslageri innefattar tak- och fasadbeklädnader med antingen plan eller profilerad plåt, kassetter eller paneler. Begreppet innefattar även garneringsarbeten, det vill säga de kringtäckningar som måste göras runt skorstenar, ventilationshuvar, avluftningsrör med mera på tak täckta med överläggsplattor typ tegel eller motsvarande. I garneringsarbeten ingår exempelvis fönsterbleck, krönbeslag, fasadlister och övriga vattenavledande lister, system och detaljer för att trygga vattenavrinning från taken.

Vi erbjuder olika områden inom byggnadsplåtslageri. Nedan kan du läsa mer om våra fem kategorier.

 • Taktäckning

  Vi på BF Plåt är specialiserade inom omtäckning och reparation av plåttak samt fasader, på allt från kulturbyggnader till moderna hus och fastigheter. Moderna material och metoder gör vårt arbete rationellt och ekonomiskt hållbart för dig som beställare. Vi behärskar både skivtäckning, bandtäckning och profilerad plåt. Vi arbetar i de material som kunden är intresserade av, till exempel lackerad stålplåt, koppar och aluminiumplåt. Den falsade plåten är ett naturligt material för att åstadkomma anslutningar, takkupor, genomföringar med mera på ett funktionellt och vackert sätt även i kombination med andra takmaterial. Falsad och profilerad plåt är ett användbart material för hela taktäckningar liksom väggbeklädnader. Plåten ger många fördelar och möjligheter. Falsade plåtarbeten är ett kvalificerat hantverk som i hög grad bidrar till god arkitektur.

 • Skorstensbeslag

  Skorstensbeslag skyddar din skorsten och behöver ofta specialtillverkas. Vi tillverkar skorstensbeslag i vår verkstad efter dina mått så att beslaget passar just din skorsten.

 • Hängrännor & stuprör = vattenavrinning

  Att ha en vattenavrinning som fungerar som den ska är ett måste på en byggnad. Det är lätt att få stora skador på tak och fasad om man inte tänkt till gällande takavvattningen. Vi har det mesta som är standard inom vattenavrinning samt att vi kan specialtillverka olika förekommande plåtlösningar för att styra vattnet.

  Till standard inom vattenavrinning hör bland annat:
  - Stuprör
  - Hängrännor
  - Fotränna
  - Gesimsränna

 • Bleck & lister

  Vi tillverkar alla typer av bleck och lister som pryder tak och fasad på större och mindre fastigheter, helt efter dina önskemål.

 • Takstegar & bryggor = Taksäkerhet

  Taksäkerheten är fastighetsägarens ansvar. Och är viktigt för att kunna arbeta säkert på taken, sköta underhåll mm. I taksäkerheten ingår även produkter för att minimera risken för snöras under vinterhalvåret. Vi tycker taksäkerhet är en viktig fråga så givetvis har vi produkter för detta som:
  - Takbryggor
  - Stegar
  - Snörasräcken
  - Livlinesfästen
  - Wiresystem för kontinuerlig förankring
  - Sakkunnig i taksäkerhet

  Vi är utbildade i taksäkerhet, läs mer på www.taksakerhet.se
  Taksäkerhet är viktigt. Ordna med din taksäkerhet innan det är för sent! Kontakta oss för mer
  information om priser samt om hur vi kan hjälpa just er med framtida taksäkerhet

Kontakt