Vi tycker att det är viktigt för dig som kund att du under alla förhållanden kan känna dig trygg med snabb och kompetent service. Vi har fullutrustade servicebilar för att snabbt kunna åtgärda fel. Vi åtar oss i dag serviceavtal där vi utför förebyggande åtgärder att underhålla taket samt att vi även rycker ut på akuta läckage/arbeten.

Vi utför alla typer av serviceuppdrag och inget jobb är för litet eller för komplicerat för vår personal. Serviceavtalen anpassas efter kundens behov med hjälp av vår expertis där vi tillsammans fastställer hur underhållsplanen skall utformas och följas upp.

 • Underhåll

  Väder och vind, fågelträck och smuts nöter på taket och orsakar frätningar och korrosionsangrepp i materialet. Vid fotrännor, hängrännor och ränndalar samlas det ofta löv och annat skräp som hindrar vattnets väg nedåt. Följden blir läckage med stora fuktskador och kostnader som följd. Det är därför avgörande att du låter oss genomföra kontinuerlig besiktning av taket. Tecknar du ett serviceavtal, rengör vi vattengångarna och kontrollerar stuprör, falser och skarvar regelbundet. Tillsyn och underhåll är grunden för att ett tätt yttertak och förlänger takets livslängd.

  Följande punkter ingår vid besiktning:
  - Översyn av tak och vattenavrinning
  - Kontroll av taktegel och underlag
  - Rengörning av hängrännor och vattengångar
  - Kontroll av taktegel, papp och läkt
  - Kontroll av plåt och vattenavrinning
  - Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
  - Kontroll av takluckor och ventilationshuvar
  - Rapportering av fel och brister

  För konstaterade fel anges en preliminär åtgärdskostnad vid återrapporteringen.

 • Reparation

  Vi erbjuder alla typer av reparationer av plåttak och fasader. Det är viktigt att exempelvis reparera läckage så snart som möjligt. Droppande vatten kan ge både fuktskador och mögelskador vilket innebär hälsorisker samtidigt som det kan bli både kostsamt och tidskrävande om man inte reparerar i tid.

  Vi utför alla typer av reparationer och inget jobb är för litet eller för stort för vår kompetenta och erfarna personal. Vi har fullutrustade servicebilar för att reparera snabbt på plats.

 • Tillverkning av fönsterbleck

  I vår välutrustade verkstad tillverkar vi alla former av beslag, bleck och profiler som pryder tak och fasad på större och mindre fastigheter. Allt enligt kundens önskemål.

 • Snöskottning på tak

  All vår personal har vana att röra sig säkert på tak. Vi åtar oss snöskottning och istappborttagning på alla typer av tak och fasader. Vi erbjuder avtal efter
  kundens önskemål, där vi främst arbetar med avropsavtal eller avropsavtal med rondering.
  Vid önskemål hjälper vi även till med skottning av mark t.ex. vid källarnedgångar, garageuppfarter, entréer mm.

Kontakt