Beställare: Degerfors-Nysunds Församling

Bakgrund: När Degerfors järnverk anlades ökade traktens befolkning markant och en kapellförsamling bildades 1882. Med hjälp av frivilliga medel uppfördes en träkyrka i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt J Forsgren. 13 november 1892 invigdes kyrkan av biskop Claes Herman Rundgren. Från början saknade kyrkan torn och vapenhus, men dessa tillkom fem år senare.

Kyrkan är byggd av liggtimmer och består av rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor i öster. I norr finns en vidbyggd sakristia. I väster finns kyrktornet med tornspira som kröns med en förgylld tupp. Kyrkorummet är indelat i tre skepp där mittskeppet har ett sadeltak medan sidoskeppen har lägre och plana tak. (Text: Wikipedia)

Uppdrag: Renovering av kyrktorn och kyrktupp. Tornet med sina raka linjer och få utsmyckningar ger ett pampigt intryck. Skivtäckt med kopparplåt en del råspont fick även bytas och fästet till tuppen fick en behandling med linoljefärg.


← Tillbaks

Byggnadsplåt

 • Taktäckning

  Vi är specialiserade på omtäckning och reparation av plåttak och fasader på allt från kulturbyggnader till moderna hus och fastigheter.

 • Skorstensbeslag

  Skorstensbeslag skyddar din skorsten och behöver ofta specialtillverkas. Vi tillverkar skorstensbeslag efter dina mått.

 • Hängrännor & stuprör

  Vi erbjuder olika typer av lösningar för att vattenavrinning. Vi kan även specialtillverka plåtlösningar efter dina behov.

 • Bleck & lister

  Vi tillverkar alla typer av bleck och lister som pryder tak och fasad på större och mindre fastigheter, helt efter dina önskemål.

 • Takstegar & bryggor

  Vi är utbildade inom taksäkerhet och vi erbjuder allt du behöver för att arbeta säkert på högre höjder. Kontakta oss så kan vi berätta mer.

 • Läs mer

Nyheter

Service

Läs mer

Referenser

Kontakt